PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Meting van leiderschap – CLS 360°

Identificeer, meet en ontwikkel het complete gedragsrepertoire van leiders

De Circumplex Leadership Scan 360° (CLS360) is het eerste wetenschappelijk tot stand gekomen instrument dat het volledige gedragsrepertoire meet van leidinggevenden die een team aansturen. Het geeft hen inzicht in hun unieke vermogen om anderen te beïnvloeden. Dit inzicht stelt leidinggevenden in staat een meetbare gedragsverandering te realiseren met een effectievere leiderschapsstijl als eindresultaat.

De CLS360 bestaat uit 116 items die peilen naar 8 leiderschapsstijlen, geclusterd in 4 kwadranten. Na uitgebreid en zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek kunnen we concluderen dat de CLS360 voldoet aan de strengste evidence-based criteria. Het onderzoek werd vervolgens gepubliceerd in een peer-reviewed A1 tijdschrift:

Redeker et al. (2012), Integrating Leadership: The Leadership Circumplex. European Journal of Work and Organizational Psychology. 

>> Download de brochure “CLS360 Productoverzicht”
>> Hoe voldoet de CLS360 aan de evidence-based criteria? Download de brochure Evidence Based Criteria”

Leiderschap – een interpersoonlijk gegeven

Leiderschap definiëren vormt een hele uitdaging maar we kunnen intussen stellen dat het geen solo activiteit is. Het vereist de betrokkenheid van anderen want leiders geven enkel blijk van leiderschap wanneer ze in interactie treden met anderen. Hun interpersoonlijk gedrag is een weerspiegeling van hoe ze dit doen.

Het huidige leiderschapsdenken besteedt daarbij veel aandacht aan het concept invloed als dé kern van leiderschap. Anderen beïnvloeden – een unieke rol van een leider – is immers noodzakelijk om over leidinggeven te spreken. En anderen beïnvloeden, betekent in interactie met hen treden. Leiderschap is dus een interpersoonlijk gegeven en kan omschreven worden als de interactie tussen de leidinggevende en de volgers. 

>> Lees meer over leiderschap – een interpersoonlijk gegeven op de internationale website www.cls360.com

De 8 leiderschapsstijlen

Het interpersoonlijk circumplex vormt de basis voor hoe we het complete gedragsrepertoire van leiders identificeren, meten en ontwikkelen. In tegenstelling tot andere modellen, biedt de CLS360 zicht op het complete gedragsrepertoire van de leider onderverdeeld in 8 leiderschapsstijlen.

>> Bekijk hier een visuele weergave van de 8 leiderschapsstijlen op het circumplex
>> Lees meer over de 8 leiderschapsstijlen op de internationale website www.cls360.com

Wat kunnen leidinggevenden doen om hun effectiviteit te verbeteren?

De CLS360 geeft leidinggevenden inzicht in hun huidige leiderschapsstijl en hoe ze ideaal gezien zouden willen leiden. Ook de feedback van hun eigen leidinggevende(n), directe medewerkers, collega’s en andere betrokkenen – tot 25 personen – wordt bevraagd; en dit geeft hen een duidelijk beeld van hoe anderen hun leiderschapsstijl ervaren.

Op basis van deze feedback kunnen leidinggevenden een persoonlijk ontwikkelingstraject uitstippelen om hun leiderschapsstijl (nog) te verbeteren. Dit kan onder meer door gerichte oefeningen, het volgen van (klassikale) opleidingen en individuele coaching met een concreet oefen- of stappenplan.

CLS360 in één oogopslag

>> Download de volledige brochure “CLS360 in één oogopslag”  

 

CLS360 praktisch

PerCo heeft de exclusieve rechten voor de testverdeling van de CLS360 voor België en Nederland. Als distributeur staat PerCo in voor het enerzijds certificeren van professionals in het gebruik van de CLS360 en anderzijds voor de verdeling van het instrument binnen België en Nederland.

Wat is de kostprijs van de CLS360?

Een CLS360 feedbackbevraging kost € 245* per deelnemer. De deelnemer vult een zelfbeoordeling en een ideale zelfbeoordeling (facultatief) in en kan tot 25 respondenten uitnodigen om over hem/haar feedback te geven. De kostprijs van een debriefing (3u) met een gecertificeerde consultant bedraagt € 856,66*. Een debriefing kan georganiseerd worden op ons kantoor te Kontich of op een andere locatie (in onderling overleg met de consultant – verplaatsingskosten aan € 0,43/km).

*Prijzen excl. BTW. 

Hoe verloopt de afname van de CLS360?

De afname verloopt volledig geautomatiseerd via een online testplatform – www.thedevelopmentplatform.com – waarbij de deelnemers uitgebreid advies en instructies krijgen. Bij het selecteren van respondenten krijgen de deelnemers het advies om enkel personen uit te nodigen die hen al langer dan 6 maanden kennen in hun rol als leidinggevende. We adviseren deelnemers ook om hun respondenten vooraf persoonlijk toe te lichten waarom ze hen vragen om feedback te geven. De deelnemers registreren daarna de namen en e-mail adressen van hun respondenten op het online testplatform, dat automatisch gepersonaliseerde e-mails met instructies naar de respondenten verstuurt. Wanneer een CLS360 bevraging is opgestart, krijgen de respondenten 3 weken de tijd om de bevraging in te vullen.

De CLS360 bevraging bestaat uit 116 items gevolgd door 3 open vragen. Bij deze open vragen kunnen respondenten hun persoonlijke woordelijke commentaren invullen, deze vormen een extra bron van feedback voor de leidinggevende.

Nadien ontvangt de deelnemer een persoonlijk feedback rapport tijdens een 1-op-1 debriefing met een gecertificeerde consultant.

Een unieke eigenschap van de CLS360 is dat de individuele feedback van respondenten zichtbaar is in het rapport – weten van wie bepaalde feedback komt, helpt immers om deze beter te begrijpen en er uit te leren. Feedback op naam is echter niet verplicht; respondenten kunnen ook kiezen om anoniem te blijven. Anonimiteit wordt steeds gewaarborgd.  

Wat krijgt de deelnemer en wat krijgt de organisatie?

 

De deelnemer krijgt een uitgebreid en mooi gedocumenteerd feedback rapport. Het leiderschapscircumplex en de leiderschapsstijlen worden toegelicht om aansluitend over te gaan naar de persoonlijke resultaten. Deze worden weergegeven onder de vorm van grafieken voor zowel de Zelfbeoordeling, de Ideale Zelf als de beoordelingen van alle respondenten. De resultaten van de respondenten worden op individueel niveau en per respondentengroep (gemiddelden) weergegeven. Op elke grafiek wordt een indicatie van de normgroep weergegeven waarmee de deelnemer zijn persoonlijke resultaten kan vergelijken.

Indien een organisatie kiest om de CLS360 zuiver voor persoonlijke ontwikkelingsdoeleinden in te zetten, blijven de persoonlijke resultaten volledig vertrouwelijk tussen de deelnemer en de gecertificeerde consultant. Wanneer de CLS360 deel uitmaakt van een (strategisch) HR-project, krijgt ook de organisatie inzicht in de individuele resultaten. Het spreekt vanzelf dat alle deelnemers in dit geval vóór aanvang een CLS360 bevraging op een transparante en eerlijke manier ingelicht worden via een (op zijn minst schriftelijke) bedrijfscommunicatie (HR of Management Team of…). Het is voor een organisatie vaak heel nuttig om naast feedback op individueel niveau ook feedback op groepsniveau te bekomen. Er kan een groepsrapport opgemaakt worden voor een team, een afdeling of zelfs een hele organisatie. De anonimiteit van deelnemers wordt ook bij groepsrapporten altijd gewaarborgd.

Welke begeleiding wordt er voorzien?

Tijdens een persoonlijke (1-op-1) debriefing doorloopt een gecertificeerde consultant met de deelnemer de belangrijkste aspecten van het CLS360 feedback rapport. De consultant helpt ook bij het in kaart brengen van de actuele werkcontext om zo de feedback beter te plaatsen en nuttiger te maken voor de deelnemer. Ten slotte streeft de consultant ernaar om de eventuele feedback te consolideren tot max 2 à 3 ontwikkelingspunten en tips. Onderzoek toont immers aan dat deze praktijk de kans op een effectieve gedragsverandering verhoogt. Een standaard debriefing kan uitgebreid worden met een extra sessie waarbij de consultant samen met de deelnemer aan de slag gaat om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen.

Wie kan de CLS360 afnemen en bespreken?

 

De CLS360 kan zowel worden afgenomen door een externe consultant of opleidingsbedrijf als door een erkende testafnemer binnen uw bedrijf. Wij adviseren organisaties uitdrukkelijk om de CLS360 ofwel te laten terugkoppelen door een gecertificeerde consultant ofwel door een persoon met een Master-diploma in de psychologie (klinische, experimentele of arbeids- & organisatiepsychologie).

>> Lees meer over de mogelijkheden tot certificering op www.cls360.com 
>> Bekijk hier een voorbeeld van een individueel feedback rapport
>> Bekijk hier een voorbeeld van een groepsrapport

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek