PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Masterclass Evidence Based Coaching

Als professional leert u managers en kaderleden coachen met behulp van diverse bewezen coachingtechnieken waarvan de meeste komen uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT). U leert oa. vertrouwen te winnen, de gepaste houding aan te nemen, degelijke analyses te maken en protocollen te hanteren.

Leer dé uitdagingen van het Coaching-vak grondig aan!

Uniek aan deze Masterclass is de link naar emoties (angst & boosheid), die vaak de oorzaak kunnen vormen van een zichtbaar maar oppervlakkig probleem van iemand. Hoe pakt u dit als coach aan?

Wilt u een waardevolle Coach worden? Dat vraagt wat inspanning! Om alle kennis en vaardigheden te integreren, zijn meerdere maanden nodig. Onze Masterclass zorgt voor een diepgaande leerervaring waarbij én kennis én vaardigheden centraal staan.

Wat moet u kunnen na deze opleiding?

 • Het vertrouwen snel kunnen winnen;
 • Een degelijke analyse van het probleem of de uitdaging maken (hypothese) en deze toetsen;
 • Zich zowel volgend kunnen opstellen (cliëntgericht) als gepast sturend (input geven, actief-directief de coachee een bewezen methode aanreiken);
 • Meer dan om in het even welke coachingopleiding leggen wij de link met emoties zoals angst (rem op assertiviteit) en boosheid en analyseren wij de functie van het ongewenste gedrag (wat zijn de voordelen?). We helpen coachees verandering aan te brengen in hun referentiekader en hun manier van denken, voelen en tenslotte hun gedrag. Dat grijpt dieper in dan alleen maar kennis en vaardigheden aan te reiken – hiervoor kan je evengoed een groepstraining volgen. Wat ben je met 3 opleidingen in presentatietechnieken als je probleem faalangst is of schrik voor negatieve reacties?…
 • Een protocol voor het oplossen van diverse soorten werkgerelateerde angst kunnen volgen;
 • Een protocol voor het oplossen van diverse vormen van werkgerelateerde boosheid kunnen volgen (irritatie, ergernis, boosheid, te dominant gedrag…);
 • Op een pedagogisch verantwoorde manier mensen kunnen uitleg geven over het menselijk gedrag en de gevolgen (interpersonal circumplex), hun persoonlijkheid en de beperkingen/kansen die deze biedt, waarom een bepaald gedrag hardnekkig is geworden en hoe men er van af raakt enz.;
 • Mensen helpen (carrière)keuzes maken;
 • Mensen helpen omgaan met veranderingen waarmee zij het lastig hebben;

We raken uitdrukkelijk niet aan zaken zoals het behandelen van een depressie, burnout, rouwverwerking, persoonlijkheidsstoornissen die een medische behandeling vergen. Deze vorm van coaching kan ingezet worden in volgende omstandigheden:

 • Ontwikkeling van “high potentials” (bvb na assessment)
 • Carrièreplanning of heroriëntatie
 • Oplossen van complexe problemen en uitdagingen op “executive” niveau
 • Oplossen van functioneringsproblemen
 • Als vervolg op een vaardigheidstraining om de “transfer” naar de praktijk te bevorderen (vb. na opleiding in commerciële vaardigheden, presenteren, leidinggeven, vergaderen…)
 • Begeleiding van veranderingsprocessen.

9 redenen om met CGT-technieken te werken:

 1. Kortdurend: erkend als de meest kostefficiënte door de snelle impact door instellingen als American Psychological Association (USA), Inserm (Frankrijk) NICE of National Institute for Health and Clinical Excellence (Groot-Brittanië) en vele andere;
 2. Een veilige keuze: zij is één van de weinige therapievormen die zich onderwerpt aan empirisch onderzoek volgens de meest kritische en strenge normen (EST);
 3. Een aanpak die aanslaat, ook bij topmensen: Het is een vrij rationele (cognitieve) aanpak die erg aanslaat bij (top)mensen in het bedrijfsleven. Ook de transparantie over de gehanteerde methodes en het methodologisch werken zelf spreken deze mensen aan;
 4. Geeft input waar nodig, doet aan “modeling”: al uit de onderzoeken van Tolman en Bandura (1965) bleek dat mensen ook leren door zogenaamd “observerend leren”. Mensen leren ook latent, dat wil zeggen dat mensen al dingen hebben geleerd zonder dat zich dat al in hun gedrag uit. Die uiting in het gedrag komt een tijd nadien. Het observeren van “modelgedrag” (modeling) is dus zeker een nuttig iets en pleit ook voor een actief-directieve aanpak in plaats van de passief-empathische aanpak van Carl Rogers. Bij het observeren van een model met grote geloofwaardigheid of prestige (coach of heel goede andere voorbeeldfiguur) gebeurt er een stimulusversterking en een doelversterking (verlangen om dit te doen) (Byrne en Russon, 1998). Het feit dat niet iedereen evenveel leert op basis van observerend leren heeft te maken met biologische predisposities (Cook & Mineka, 1989);
 5. Meest aangewezen voor de problematieken in het bedrijfsleven: zij is de bewezen meest effectieve aanpak voor problemen die zich in een professionele context voordoen, namelijk angstgerelateerde problemen. Er is een brede consensus binnen de psychiatrie dat CGT de aangewezen behandelvorm is voor een veelheid van angstgerelateerde problemen ;
 6. Garandeert het laagste terugvalpercentage: er is alleszins op de korte termijn aangetoond dat deze vorm van therapie het minste terugval kent;
 7. Houdt zich ver van spirituele of levensbeschouwelijke visies: in vele coachingvormen sluipt een “idealisme”, religie of “spiritualisme” in waardoor het meer een middel wordt om mensen te bekeren en te werven voor de eigen overtuiging dan om ze te coachen. Denken we maar aan de Belgische controverse in 2007 rond de bedrijven gelieerd aan de Church of Scientology of in een verder verleden de Leading Succes People beweging;
 8. Houdt zich ver van controversiële stellingen en technieken: de CGT werkt met het “hier en nu”. CGT probeert niet te gaan graven in een verleden of de prille jeugd. Noch is ons brein een videoband waarop alle informatie staat weggeschreven en waarvan je de informatie kan ophalen door vooruit- of achteruit te spoelen, noch zijn er empirische bewijzen dat de beweringen uit de psychoanalyse van Freud juist zijn of dat de eerste drie levensjaren allesbepalend zijn ;
 9. Geen risico voor het bedrijfsimago of schadeclaims: Last but not least houdt het inzetten van deze vorm van coaching geen risico’s voor het bedrijfsimago in. Coachingvormen waarin men gebruik maakt van vormen van coaching als Transactionele Analyse, NLP, LIFO, HBDI zijn hoogst controversieel, en het is dus niet ondenkbaar dat een bedrijf imagoschade lijdt als uitlekt met welke vormen van training en coaching men mensen bestookt in bedrijven, om van de verspilling van financiële middelen aan dit soort onwerkzame dingen nog maar te zwijgen. Of als ook hier de tendens uit de Verenigde Staten zich doorzet dat men coaches en therapeuten aanklaagt wegens “wanpraktijken” doordat ze niet met bewezen methodes werken.

Coach worden?

Als professional leert u managers en kaderleden coachen. Zowel managers met een doorgroeipotentieel naar hogere functies als diegenen met functioneringsproblemen Coach wordt u niet zomaar. Eer u alle kennis en vaardigheden hebt geïntegreerd in uw gedrag, zijn gemiddeld gauw 6 tot 9 maanden verlopen. Daarom spreiden wij ook de opleiding. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende dit leerproces regelmatig te oefenen en feedback te krijgen onder begeleiding van een ervaren trainer-coach. De training bestaat uit 12 opleidingsdagen gespreid over 9 maanden en tussentijdse opdrachten. Deze laatste zijn onontbeerlijk omdat het programma toch ambitieus is.

Benieuwd?

Surf alvast naar onze website www.perco.be om wat meer gevalbeschrijvingen te lezen en kijk of dit wat wordt voor u.

Reacties van deelnemers:

Een opleiding die mij ongelooflijk rijker heeft gemaakt…” (mevrouw AC, bank, 2002) 

“Diepgaand – praktisch – gestructureerd – zeer waardevol persoonlijk en als coach.” (evaluatiedocument 2003)

“Intensieve, confronterende training met rijk palet aan coachingtechnieken die ook in de dagelijkse HR praktijk toepasbaar zijn” (mevrouw MO, 2004)

Bedrijven van deelnemers: 

Alcatel, Amylum (Tate & Lyle), Astrazeneca, Axa, AZ Groeninge, Centea, Celanese, Electrabel, Hessenatie, KUL, Randstad, Scania, Stad Antwerpen, Vlerick School for Management, Volvo Trucks…

Doelgroep

Interne consultants * Vaardigheidstrainers * HRM-medewerkers * HRD-medewerkers * Organisational Development-medewerkers * Begeleiders in the field (bvb verkoop begeleiders) * Change managers * Project leiders van tijdelijke teams * Leidinggevenden die het vaste voornemen hebben een top leidinggevende te worden en bereid zijn daarvoor het juiste gedrag en inzichten te verwerven.

Inhoud programma

De eerste 2 dagen:

 • Het coachingconcept
 • Hersenwerking en interactie situatie-gedachten-gevoelens-gedrag
 • De interactiestijl van de coach en de coachees
 • Opvangen van emotionele mensen
 • Chronologie van de coaching
 • Waar zitten de verschillen met “klassieke” modellen als GROW (origineel van John Whitmore) of de cliëntgerichte benadering?

De volgende 10 dagen:

 • Technieken ter bevordering van het vertrouwen en de relatie coach-coachee
 • Aanleren van het protocol voor behandeling van angst
 • Aanleren van het protocol voor behandeling van boosheid
  • De structuur van het coachinggesprek
  • Intake en onderwerp afbakenen (ook omgaan met weerstand)
  • Analysefase: onderzoeken van de oorzaken en basismeting
  • Doelbepaling
  • Motivatiefase
  • Oplossingen uitwerken
  • Actieplan opstellen
 • Analyse fase: Systeemdenken, functie- en betekenisanalyse, ABC-schema van boosheid…
 • Motivatiefase: Aanleren van motivatietechnieken voor het overwinnen van angst en het beheersen van boosheid (socratische dialoog om cognitieve dissonantie te creëren, gevolgen van het gedrag, rolomkering, keuzediagram…)
 • Preventieve en curatieve oplossingen zoeken:
  • Graduele blootstelling (angst, angstig perfectionisme; opstelling van een angsthiërarchie en angstladder) (boosheid: blootstelling en responspreventie)
  • Vaardigheidstraining
  • Zelfkalmering door aandachtsverleggende technieken
  • Rational Emotive Imagery, Imaginal Exposure
  • Preventieve en curatieve oplossingen zoeken:
  • Rationele en emotionele scoring
 • Het opstellen van een actieplan met een goede mix aan cognitieve (nieuwe inzichten te verankeren) en experimentele (nieuwe gedragingen inoefenen, graduele blootstelling…) acties.
 • Uitgebreid inoefenen (1 model/tool per dag) met feedback

Methodiek

 • Tijdens de cursus wisselen eigen cases, ervaringsoefeningen, bespreking van modellen en concrete toepassingen elkaar af.
 • De gehanteerde modellen en concrete toepassingen worden op inzichtelijke en praktisch hanteerbare wijze gebracht, met directe demonstraties door de trainer-coach zelf (echte cases) en voorbeelden van reële ervaringen (>500 coachinginterventies)
 • Vanaf de derde dag wordt de verhouding theorie/praktijk 30/70, waarbij 70% als minimum geldt voor de praktijkoefening. Deelnemers die het echt wensen kunnen zich laten filmen (video), en kunnen hun eigen prestatie naderhand zelf bekijken en beoordelen om er leerpunten uit te halen. Meestal doen we dit niet omdat we al een behoorlijk niveau van gespreksvaardigheden verwachten.
 • Elke trainingsdag eindigt met een voor de deelnemers aanvaardbare tussentijdse (thuis)opdracht om tussentijds aangeleerde concepten en gedragingen te verankeren. De eerste sessies is deze opdracht echter vrij groot.

Onze verwachtingen naar potentiële deelnemers

Wij verwachten dat u zich daadwerkelijk vrij maakt, niet alleen gedurende de trainingsdagen (9-17u00 met een middagpauze van 30’), maar ook om elke maand een 6-tal uur te oefenen of na te lezen. Wij vragen een open leerhouding en de bereidheid zichzelf ‘in de spiegel’ te kijken.

Praktisch

Prijs: 
Deze bedraagt 385 euro per dag, dus in totaal 4.620 euro exclusief BTW, inclusief naslagwerk, gebruik van de werkmaterialen (ook tijdens uw coachinginterventies achteraf). Voor zaal en broodjesmaaltijd betaalt u een bijdrage van 35 euro per persoon en per dag, dus voor de 12 dagen samen 420 euro exclusief BTW.

  • Deelname en betaling: Het ondertekende aanmeldingsformulier dient ons te bereiken. Nadien sturen wij u een bevestiging van uw deelname. Tegelijkertijd factureren wij u een voorschot van 50% van de totale deelnameprijs. Na de eerste tweedaagse krijgt u de integrale factuur voor zaal en broodjesmaaltijd (420 euro + btw). Na de vijfde trainingsdag factureren wij uy het saldo van 50% van de totale deelnameprijs. Ingeval wij de training toch niet laten doorgaan, ontvangt u een creditnota en storten wij u de betaalde voorschotten integraal terug.

Inlichtingen
Voor bijkomende inlichtingen of om in te schrijven contacteer je ons secretariaat op het nummer 03/235.02.92 of via info@perco.be.

Trainer – Coach: Patrick Vermeren, actieve coach sedert 1997.
Opschorting van de training: wij behouden ons het recht voor de training niet te laten doorgaan of uit te stellen als er geen 4 deelnemers zijn. Er worden maximaal 9 deelnemers toegelaten.

Data & locatie:
20 + 27 januari 2015    11 + 27 februari 2015     12 + 19 maart 2015     20 + 30 april 2015   12 + 13 mei 2015    7 + 18 juni 2015

De training vindt plaats in de kantoren van PerCo, Kleine Meelstraat 4C te Kontich. Gratis pakring.

Annulatie
Alleen als we op een betrouwbare inschrijving kunnen rekenen, kunnen we kwaliteit leveren en een goede planning maken met zekerheid voor alle deelnemers. Daarom hanteren wij de volgende annulatieregeling: bij annulatie nadat u hebt ingeschreven is een vergoeding van 50% van de inschrijvingsprijs verschuldigd. Vanaf 40 werkdagen vóór de start van het programma blijft de volledige som verschuldigd. U kan ook iemand laten vervangen door een deelnemer met gelijkaardig opleidingsniveau en verantwoordelijkheden.

Wij kunnen een inschrijving weigeren wanneer wij oordelen dat de doelstellingen van de inschrijvende organisatie of het inschrijvende bedrijf niet in overeenstemming zijn met de waarden waar PerCo voor staat. Zie hiervoor onze waardenpagina – klik hier.

 

Online aanmelden? Klik dan hier.

Klik hier om de folder te downloaden. _________________________________________________________________

¹Eddy et al., 2004; Kvale et al., 2004; Rodebaugh et al., 2004; Mitte, 2005a en 2005b; Abramowitz et al., 2005 en 2006… ²Zie hiervoor de goede samenvatting in het boek “The Myth of the First three years” van John T. Bruer, of de boeken “Geen twee hetzelfde” van Judith Rich Harris en “Het onbeschreven blad – Over de ontkenning van een aangeboren menselijke natuur” van Steven Pinker, hoogleraar psychologie aan het MIT. Dat wil niet zeggen dat de eerste drie levensjaren totaal onbelangrijk zouden zijn; er moet bijvoorbeeld voldoende geknuffeld worden om het hechtingshormoon op gang te brengen, maar in de meeste gezinnen is er sprake van normale liefdevolle omgang.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek