PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Sceptische kijk

De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt
Vermeren, Patrick (consulent en medezaakvoerder bij PerCo bvba)
Een overzicht van niet-evidence based praktijken en pseudowetenschap die veelvuldig voorkomen in bedrijven: situational leadership, NLP, MBTI, LIFO, TKI, transactionele analyse, Maslow, HBDI en de jaarlijkse evaluatie van alle werknemers.
“De wijze waarop psychologische theorieën, inzichten en bevindingen opduiken in het bedrijfsleven, gaat niet steeds gepaard met de nodige kennis, integriteit of terughoudendheid. Al is dit gegeven bij academici genoegzaam bekend, toch zien we uit die hoek weinig of geen verzet om dit misbruik aan te kaarten of te keren. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat de auteur, Patrick Vermeren, zelf actief in het bedrijfsleven, deze taak op zich heeft genomen. Het boek toont ons een staalkaart van pseudowetenschappelijke en foutieve technieken en methodes die binnen de wereld van training, selectie, evaluatie en HRM in het algemeen, veel populariteit genieten, maar weinig om het lijf hebben. Een knuppel in het hoenderhok waarop reeds lang werd gewacht.” Danny Rouckout, licentiaat psychologie, verbonden aan de Universiteit Antwerpen

De Zwarte Zwaan
Taleb, Nassim Nicholas.
Een gezond kritisch boek (grappig geschreven) over een aantal managementpraktijken zoals het klassieke visieverhaal, de businessplans, value at risk modellen en econometrische modellen. Over het belang van toeval en onvoorspelbaarheid.

Hard facts, dangerous half-trughts and total nonsense
Pfeffer,Jeffrey & Sutton, Robert I.
Twee Harvard-professoren die heel wat populaire praktijken onder de loep nemen. Over de onzin van het dwepen met individueel talent, de negatieve effecten van bonussen, het gedweep met de leider als een held. De auteurs houden een pleidooi voor Evidence Based Management.

Het geheim van je brein
Aamodt,Sandra & Wang, Sam.
Deze twee breinwetenschappers schrijven op een zeer bevattelijke manier over ons brein en waarom dit vaak niet te vertrouwen valt. Ons brein is geëvolueerd naar een systeem dat ons als jager/verzamelaar toeliet om te overleven in een relatief eenvoudige natuur en met kleine groepen van mensen. In de huidige complexe samenleving spelen vooroordelen en foute conclusies en heuristieken ons veel parten. En ons brein is nog niet geëvolueerd tegen onze (evolutionair recente) tijd aals jager/verzamelaar. Daarom dat we ook zo bijgelovig zijn.

Misleid door Toeval
Taleb, Nassim Nicholas
Het eerste boek van Taleb. Over de financiële markten en de whizz-kids die vaak totaal fout beleggingsadvies geven en geen rekening houden met plotse gebeurtenissen die de beursresultaten van tientallen jaren in één klap kunnen uitvegen.

Snakes in Suits
Babiak, Paul & Hare, Robert D.
Twee leidende psychologen die onderzoek doen naar psychopathologie waarschuwen ons voor de gevaren van psychopaten aan de top. Zij stellen ondermeer vast dat de toegenomen snelheid, het snel wisselen van leiderschapsposities en de toegenomen chaos in grote bedrijven een ideale biotoop vormen voor narcisten en psychopaten. Zij zijn dan ook in grotere getale aanwezig in topposities dan in de rest van de bevolking.

Super Sense – waarom we in het bovennatuurlijke geloven.
Hood, Bruce M.
De Britse hoogleraar psychologie Hood legt uit waarom de meeste mensen (bij)gelovig zijn, een beroep doen op het bovennatuurlijke en belang hechten aan allerlei symbolen. Hij laat zien hoe dit is ontstaan en hoe hardnekkig bijgeloof is.

The Halo Effect… and the eight other business delusions that deceive managers.
Rosenzweig, Phil
Een IMD-professor die (zelf)kritisch is tegenover business schools (die MBA’s afleveren). Hij neemt populaire boeken onder de loep (bijvoorbeeld Good to Great van Collins en In Search of Excellence van Peters & Waterman).

The myth of the first three years
Bruer, John T.
Bruer is een breinwetenschapper die haarfijn uitlegt hoe de alom bekende en voor waar genomen hypothese, namelijk dat de eerste drie jaren bepalend zijn voor onze persoonlijkheid, niet klopt. Hij baseert zich daarvoor op modern wetenschappelijk onderzoek.

Zelf denken. Een korte cursus intellectuele zelfverdediging.
Baillargon, Normand
De Canadese professor in pedagogiek Baillargon is een scepticus eerste klas en leert ons kritischer te denken. Kritischer betekent niet negatief, maar met nieuwsgierigheid op zoek gaan naar bewijzen en ons bewust zijn van de tekortkomingen van ons eigen brein en de misleidende valkuilen die mensen dagelijks voor elkaar graven.

DARWIN voor Dames – over feminisme en evolutietheorie
Griet Vandermassen
Griet Vandermassen is filosofe en is postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Genderstudies van de Universiteit Gent. Het centrale punt in dit boek is dat feminisme weliswaar een interessante beweging was en is, maar dat wetenschappelijk onderzoek niet mag gekleurd worden door feminisme. Het boek past in dit lijstje van aanbevolen boeken omdat het vooral in de laatste hoofdstukken een mooi overzicht biedt van de huidige kennis inzake man-vrouw verschillen. Dit is ook bijzonder relevant in het kader van werkomgevingen en leiderschap (bvb. hoe doen vrouwen het in een leidinggevende positie. Eens u zich door de eerste moeilijke hoofdstukken worstelt, wordt het boek stilaan een echte aanrader.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek