PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Leiderschap

Rond Leiderschap. De brug tussen wetenschap en praktijk
Vermeren, Patrick (consulent en medezaakvoerder bij PerCo)
Een Nederlandstalig handboek over leiderschap dat erg leesbaar is, maar vooral stevig onderbouwd is. Twee hoofdthema’s zitten in het boek: het leiderschapscircumplex en motivatie.
“Na jaren intensieve literatuurstudie is Patrick Vermeren er wonderwel in geslaagd om een zeer ambitieus project tot een goed einde te brengen. Weinig academici kunnen aan de publicatiedruk weerstaan en slagen er dan ook maar zelden in om buiten hun ivoren toren te treden.Omgekeerd nemen weinig consulenten de tijd om zich na hun opleiding grondig te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur. Academici en consulenten zijn elk op hun manier ‘wereldvreemd’. Met dit boek slaat consulent Patrick Vermeren de broodnodige brug tussen twee deze twee werelden, waarbij hij zichzelf en de wetenschappelijke literatuur voortdurend in vraag durft te stellen en zich zo hoedt voor de confirmatieneiging. Op een vlotte, zeer onderhoudende en wetenschappelijk gedegen wijze weet Patrick Vermeren zowel consulenten als academici blijvend te prikkelen doorheen dit boek. (…)” Prof. dr. Maarten Vansteenkiste (Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie Universiteit Gent)

Anders Leiden
Vermeren, Patrick (consulent en medezaakvoerder bij PerCo)
“Een opinieboek over diverse heikele thema’s in bedrijven. Toplonen, discriminatie van vrouwen, het zinloze gedweep met individueel talent, alternatieven voor de jaarlijkse beoordeling… zijn allemaal thema’s die aan bod komen. De kracht schuilt in de wetenschappelijke onderbouwing.
De kracht van dit boek zit in zorgvuldige raadpleging van wetenschappelijk onderzoek. De auteur knoopt daarmee aan bij de traditie en stijl van zijn eerste boek De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt. Vermeren breekt ook een lans voor een meer professionele – evidence based – aanpak van HRM en bedrijfsvoering in het algemeen. De auteur onderstreept met dit boek dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor (bedrijfs)leiders om op een consistente manier goed leiderschap te vertonen en biedt duidelijke alternatieven aan, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse evaluatie. Een mooi vervolg op de HR-ballon, met langverwachte antwoorden.” De Uitgever.

 

Effectief leiding geven
Gordon, Thomas
Over actief en empathisch luisteren. Het boek is een beetje aan de ‘softe’ kant alhoewel het stuk over kritiek geven nog altijd erg actueel is en er naar onze mening geen beter alternatief voor de Ik-boodschap is voorgesteld tot op heden.

Gids van Managementgoeroes
Kennedy, Carol
Een mooi overzicht van het denken over leidinggeven bij goeroes: opvallend is de rode draad over “empathisch en resultaatsgericht leiderschap”. Wij bevelen overigens liever boeken aan van wetenschappers dan van goeroes.

Personality and the fate of organisations
Hogan, Robert
Academisch persoonlijkheidsonderzoeker Hogan legt uit waarom persoonlijkheid toch nog altijd een rol speelt bij leiderschap en hoe de figuur van de leider een impact heeft op organisaties.

80 tips voor resultaatgericht coachen
Verhoeven, Willem
Een handig en beknopt boekje met een update van “de manager als coach”. Nuttig voor organisaties die willen dat hun managers meer coachen: wat moeten ze nog veranderen aan hun structuur, beeld op leiderschap en managementpraktijken zoals de jaarlijkse evaluatie.

The 2nd language of leadership
Quirk, Michael &. Fandt, Patricia
Een Engelstalig boekje van een klinisch psycholoog en een management professor over het verband tussen de Big Five persoonlijkheidstrekken en leiderschap. Zij verklaren verder hoe gedrag kan aangepast worden. Ze wijzen erop dat het aanleren van nieuw gedrag lijkt op het aanleren van een tweede taal als volwassene: men beheerst deze taal minder goed dan de moedertaal.

Why decisions fail?
Nutt, Paul
Over de manier waarop men in bedrijven beslissingen neemt en wat de gevolgen zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op een manier die onderhevig kan zijn aan Halo-effecten, namelijk door mensen te interviewen na de beslissing (binnen de 6 maanden nadat ze werd genomen) in combinatie met vragenlijsten. Nochtans lopen de bevindingen convergent met academische literatuur die peer-review processen eisen. Daarom is het toch representatief voor wat experimenteel en veldonderzoek aantoont.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek