PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Human Resources Management

De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorprikt
Vermeren, Patrick (consulent en medezaakvoerder bij PerCo)

Een overzicht van niet-evidence based praktijken en pseudowetenschap die veelvuldig voorkomen in bedrijven: situational leadership, NLP, MBTI, LIFO, TKI, transactionele analyse, Maslow, HBDI en de jaarlijkse evaluatie van alle werknemers.
“De wijze waarop psychologische theorieën, inzichten en bevindingen opduiken in het bedrijfsleven, gaat niet steeds gepaard met de nodige kennis, integriteit of terughoudendheid. Al is dit gegeven bij academici genoegzaam bekend, toch zien we uit die hoek weinig of geen verzet om dit misbruik aan te kaarten of te keren. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat de auteur, Patrick Vermeren, zelf actief in het bedrijfsleven, deze taak op zich heeft genomen. Het boek toont ons een staalkaart van pseudowetenschappelijke en foutieve technieken en methodes die binnen de wereld van training, selectie, evaluatie en HRM in het algemeen, veel populariteit genieten, maar weinig om het lijf hebben. Een knuppel in het hoenderhok waarop reeds lang werd gewacht.” Danny Rouckout, licentiaat psychologie, verbonden aan de Universiteit Antwerpen

Documentatie van tests en testresearch in Nederland (deel I en II)
Evers, Van Vliet-Mulder & Groot
Een onmisbare gids met een beoordeling van psychologische tests van de Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Voor iedereen die ethisch, juridisch correct en evidence based wil werken bij selectie, recrutering en eventueel coaching.

Handboek human resources Management
Lievens, Filip
Een overzicht van Evidence Based praktijken door professor Filip Lievens van de Universiteit Gent.

Naar een nieuwe generatie assessment
Lievens, Filip & Schollaert, Eveline
Over nieuwe testmethodes. De Situational Judgment Tests komen uitgebreid aan bod: status en toekomst van dit type test.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek