PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Join us!

Wie beantwoordt aan het unieke profiel van de PerCo consulent?

Wie zijn we?

PerCo is een gekende naam in tal van toporganisaties en is actief in training, coaching, faciliteren en hr-beleidsadvies. Leiderschap, interpersoonlijke communicatie, evidence based coaching en ‘contextdenken’ zijn onze specialisaties.

PerCo bestaat sinds 1988 en dat kan best een unicum genoemd worden in het wereldje van training en coaching. Wij zijn een organisatie die trots en vastberaden een eigen koers vaart: onze aanpak proberen wij altijd (waar voorhanden) te baseren op wetenschappelijke inzichten. Op die manier zijn wij de betrouwbaarst mogelijke partner inzake opleiding en coaching voor bedrijven en andere organisaties. Wij formuleerden maar één kernwaarde: ethisch ondernemen.

PerCo heeft de ambitie om met een stevige maar beperkte ploeg zelfstandige consulenten samen te werken. PerCo heeft voor een formule gekozen waarbij we als team grotere projecten aankunnen, maar wenst anderzijds ook nooit groter te worden dan een groep van ongeveer 12 mensen.

Wat bieden we?

PerCo biedt een unieke omkadering voor haar consulenten met:

 • Heel professioneel materiaal (materiaalboxen, boeken over leiderschap en communicatie, protocollen, state-of-the art vragenlijsten zoals de ondertussen internationaal erkende CLS360, de CBS360, de HEXACO NL enz.) dat u volledig kan gebruiken.
 • Een goed geoliede backoffice met een handig online cursusbestelsysteem en een online facturatiesysteem;
 • Toegang tot wetenschappelijke databases en tijdschriften en een groot netwerk van academici;
 • Leergierige collega-consulenten;
 • Een professioneel kader met lokalen voor coaching en open trainingen;
 • 5 opleidingsmomenten per jaar, door PerCo georganiseerd. Het kan zowel gaan om interne opleidingen, als opleidingen door gerenommeerde academici;
 • Een team waardoor we grotere projecten aankunnen en waardoor iedere consulent een deel van die opdrachten kan uitvoeren;
 • Een grote en positieve naambekendheid van PerCo bij grote organisaties.
 • Het kunnen bewerken van het bestaande klantenbestand;
 • Een professionele website met heel wat kennisdeling – een typisch kenmerk van PerCo;
 • Een professioneel en bewezen deugdelijk prijsbeleid;
 • We kunnen projecten aan in drie talen: Nederlands, Frans en Engels. Het meeste materiaal (boeken) bestaat in deze drie talen;
 • De mogelijkheid om een inkomensniveau op te bouwen dat hoger ligt dan dat van een kaderlid.

Wat zijn je ideale (persoonlijkheids)kenmerken?

 • Intelligent, kunnen metadenken; snel verbanden zien en deze toch kritisch kunnen aanschouwen (als bescherming tegen de confirmatieneiging). Wij hebben een sterke voorkeur voor universitair geschoolden (psychologie, filososofie, geneeskunde…).
 • Enorm leergierig zijn met een ‘mastery’ orientation: je vindt plezier in jezelf te verbeteren inzake kennis en vaardigheden – tegelijk wil je het praktisch en resultaatgericht maken voor de deelnemers.
 • Erg gedreven zijn.
 • Een zelfstandige mentaliteit hebben in attitude en daden. U heeft geen ‘leider’ boven u want u bent een echte zelfstandige ondernemer die graag samenwerkt met andere zelfstandige ondernemers om samen sterker te staan.
 • Goed het evenwicht kunnen vinden tussen werk en privé.
 • Voldoende extravert zijn om voor een groep te staan (‘social boldness’) en te durven leiden en uitdagen.
 • Weinig of geen sociale angst of schaamte kennen. Twee zijden hebben: (1) een autonome kant om ‘eenzaam’ te kunnen afstandswerken vanuit uw eigen zaak en een groep te leiden in training of workshops en (2) graag met andere mensen overleggen en bijleren zonder zich aan interne competitie te bezondigen.
 • Erg integer zijn; zich op wetenschap baseren als een onderdeel van integriteit beschouwen.
 • Stevige empathie hebben: dit is nodig voor ons vak. Zich echter niet laten meeslepen door de eigen emoties maar voldoende, gezonde afstand kunnen houden.
 • Ideologie en menslievendheid kunnen scheiden van ‘evidence-based’ werken.

Wij snappen dat niemand perfect is, maar enkele kenmerken zijn een absolute must, dus u dient zich in grote mate te herkennen in bovenstaande.

Wat vragen we van u?

Ja, we zijn veeleisend naar mensen die ons team willen vervoegen. Als PerCo consulent word je door de klant automatisch afgerekend op je succes als trainer of coach en dit vertaalt zich in je inkomsten. Wie een zelfstandige spirit, drive, werklust en leergierigheid als eigenschappen heeft, kan zich uitleven in een beroep dat naast enorme voldoening héél veel variatie kent.

Ga voor jezelf na of je hier kan aan beantwoorden:

 • Gedreven zijn om zelfstandig te zijn en op termijn een flink deel van je eigen omzet te realiseren bij eigen of nieuwe klanten. Liefst omdat je al hebt ervaren dat je dit kan. De rest van de omzet haal je uit de opdrachten die je vanuit het PerCo klantenbestand krijgt.
 • De eerste twee jaar vergen een sterke investering in het zich eigen maken van onze materie en het stelselmatig uitbouwen van een eigen netwerk en eigen cliënteel.
 • Tussen de 80 en 120 factureerbare dagen nastreven.
 • Goed overkomen in het contact met (potentiële opdrachtgevers) en vertrouwen wekken door je uitspraken en adviezen die duidelijk je competentie en scherpe geest verraden. Je durft je mening en adviezen geven en doet dit op een voor de klant prettige manier.
 • Een goede trainer zijn die erg goede tevredenheidsscores kan halen. Dit zal mee zorgen voor returnopdrachten.
 • Bereid zijn om zich volledig in te schrijven in een science based aanpak zonder compromissen (wat als niet-evidence based of problematisch staat aangemerkt in onze boeken of op evidencebasedhrm.be komt er niet in). PerCo hanteert evidence based methoden en stelt op die manier zijn trainingen of coachings samen:
  • Trainingsmethoden: priming, self-convincing workshops, positive and negative modeling, lecturing, gesprekssimulaties enkel met eigen casussen van de deelnemers (geen geprefabriceerde kunstmatige rollenspelen), critical incident methode, leerregels….
  • Inhoud van de training: science-based materiaal, voornamelijk beschreven in ‘Rond Leiderschap’ en ‘Rond Communicatie’ (boeken van Patrick Vermeren die wij als basis cursusmateriaal gebruiken).
  • Inhoud van de coaching: wij werken voor een aantal opdrachten met protocollen vanuit cognitieve gedragstherapie. Een opleiding hierover volgen binnen PerCo behoort tot de mogelijkheden. Zie perco.be coaching, gevalsbeschrijvingen. Wij hebben sedert één jaar ook een e-coachingmodule om assertiviteit te verhogen.
 • Graag deel uit willen maken van een team van gelijkgestemde, erg leergierige mensen, voor wie science based werken ondertussen vanzelfsprekend is. Wij hechten veel waarde aan een gezonde, kameraadschappelijke verbondenheid binnen onze groep.
 • Bereid zijn om 10x per jaar een volledige dag te besteden aan besprekingen (voormiddag) en interne opleidingen (namiddag). Bereid zijn om aan de teambuilding (2 dagen deel te nemen). Deze activiteiten worden niet vergoed.
 • Een correcte administratie kunnen voeren (via onze online systemen).
 • Twee of drie talen kunnen spreken

Hoe ziet het samenwerkingsverband er uit?

PerCo werkt op volgende manier samen met zelfstandige consulenten:

 • Zelfstandige consulenten verbinden zich met PerCo met een exclusiviteitscontract. PerCo werkt niet met freelancers om de uniformiteit van de aangeboden trainingen en coaching en de kwaliteit naar de klant toe te kunnen garanderen.
 • Zelfstandige consulenten brengen hun reeds bestaande eigen cliënteel (indien het geval) gedurende de samenwerking in bij PerCo. Alle facturatie vertrekt vanuit PerCo.
 • De consulent krijgt het grootste deel van de vergoedingen die PerCo aan de klant aanrekent. Er wordt gewerkt met een gestaffeld percentage.
 • Contractueel worden ondermeer auteursrechten, de inbreng van klanten, het niet-concurrentiebeding, de betalingstermijnen enz. geregeld. Voor kandidaten die geen financiële reserve hebben maar die ons kunnen overtuigen voorzien wij momenteel een inkomensgarantie gedurende de eerste 12 maanden.
 • Klanten: er zijn drie categorieën van klanten:
  1. Klanten van PerCo: deze zijn contractueel tot 5 jaar na het einde van de samenwerking beschermd door een clausule van niet-concurrentiebeding. Dit is een contractuele bepaling om onszelf, ons team en onze klanten te beschermen. Het huidig klantenbestand is immers een mooi resultaat van jaren hard werken en samenwerken met onze klanten. We willen hierdoor ook graag enkel mensen aantrekken die graag samenwerken en aan een lange termijntoekomst willen bouwen.
  2. Klanten van de consulent van voor de samenwerking: ook hier geldt de 5 jarige niet-concurrentieclausule, maar nu ten aanzien van PerCo. U neemt uw eigen klanten na een eventuele beëindiging van de samenwerking dus terug mee en PerCo mag hiermee geen contact opnemen.
  3. Gemeenschappelijke klanten: als een consulent zelf initiatief neemt en op basis daarvan nieuwe klanten worden gemaakt, worden de klanten als gemeenschappelijk beschouwd (omdat ook het pakket, het team, de notoriëteit van PerCo enz. een rol kunnen spelen). Beide partijen zijn na de samenwerking vrij deze klanten te contacteren.

Als u na dit te hebben gelezen geen angst maar nieuwsgierigheid en enthousiasme voelt, dan moet u ons zeker contacteren voor een open gesprek!

Frank Rengelink     frank.rengelink@perco.be               + 32 (0) 475/ 61 58 50

Patrick Vermeren    patrick.vermeren@perco.be           + 32 (0) 478/ 31 54 02

 

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek