PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Faciliteren door Jonathan Fox

In elk bedrijf neemt men beslissingen. Klein of groot, operationeel of strategisch, ze zullen een impact hebben op de toekomst.
Het gebeurt regelmatig dat een beslissing genomen wordt door één enkele persoon zonder dat anderen geconsulteerd worden, maar dikwijls is een beslissing nemen een consensus bereiken in een groep bestaande uit verschillende, al dan niet tegenovergestelde, partijen. Men spreekt over een beslissingsproces, omdat deze bestaat uit verschillende stappen en zich spreidt over weken of soms maanden… Faciliteren, in de ruime zin, is groepen begeleiden van mensen die samenwerken om een doel te bereiken en wel op die manier dat het proces efficiënt en effectief verloopt.

We merken op dat het merendeel van de groepen in ruime zin (teams, afdelingen, filialen, enz.) bestuurd worden door een ‘baas’ en dat hij of zij dikwijls het initiatief neemt in verandering.
Er kan dus een groot verschil zijn o.a. in de mate van spanningen eigen aan de groep (komt men goed overeen ?), de mate van inzet van de leden (staat men achter de beslissing ?), de mate van aanwezige expertise aan tafel (wie weet wat over … ?) en in de hiërarchische driehoek (hoeveel hiërarchische niveaus zijn er ?)
Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat er hier een aantal niet te verwaarlozen factoren zijn die een bijzonder negatieve impact hebben op het resultaat en die bepaalde typische gedachten zal uitlokken bij de deelnemers : ‘Mijn baas stelt een meeting voor, hij heeft zeker iets in gedachten ; ik vrees dat hij ons manipuleert om te verkrijgen wat hij wil.’ ‘De mensen van team X zullen er zijn en ik ben niet akkoord met hun aanpak, dat wordt vechten.’ ‘Ik ben nogal verlegen en aangezien er drie dominante extraverten in ons team zitten, zullen ze zeker constant aan het woord zijn.’ ‘We gaan weer zitten praten over een kleinigheidje gedurende drie vierde van de vergadering en dan blijft er maar 5 minuten over om over het belangrijkste onderwerp te praten.’ Enz…
Om al deze moeilijkheden te voorkomen (en nog vele andere, teveel om hier op te noemen !), doet men een beroep op een facilitator.
Faciliteren, in brede zin, is het begeleiden van groepen die samen werken aan een gemeenschappelijk doel en wel op die manier dat het proces effectief en efficiënt verloopt.
Dit houdt in dat de facilitator neutraal moet blijven en dat hij enkel een middel is om tot een beslissing te komen (de juiste tools gebruiken) maar niet aanstuurt op een concreet resultaat (dit wordt bereikt door de deelnemers).
De facilitator zal daarom een aantal voorbereidende vergaderingen houden met de opdrachtgever (dat kan een manager zijn of de afdeling human resources) zodat het probleem duidelijk gedefinieerd wordt, valkuilen vermeden kunnen worden en hij een minimum aan informatie kan opdoen. Het is opmerkelijk dat men het proces perfect kan begeleiden, hoewel men voor 90% niets van de technische inhoud zelf afweet. De facilitator heeft daartoe een reeks tools ter beschikking die in de verschillende stappen zullen ingezet worden zoals oorzakenanalyse, oplossingen aanreiken, prioriteiten bepalen van deze en het actieplan dat hieruit voortvloeit.
Deze tools dienen enerzijds om de tijd te structureren, maar ook om de aangrenzende ervan maximaal onder de aandacht te brengen, de taken die blindelings worden uitgevoerd, om de deelnemers ertoe in staat te stellen creatief en innovatief te denken, en uiteindelijk ook om ego-gebonden discussies te vermijden.
De facilitator moet op de hoogte zijn van de menselijke psychologie ; hij moet de wetten van de groepsdynamica beheersen, omgaan met verschillende persoonlijkheden, erop toezien dat ieder deelneemt aan het gesprek en dit alles terwijl hij waakt over de procedure.
Het faciliteren is dus absoluut een oefening in participatief leiderschap waarbij de rollen duidelijk en transparant verdeeld worden tussen de facilitator en de leider, waarbij deze laatste dan ook ineens onmogelijk beschuldigd kan worden van partijdigheid. Hij zal aan de sessies deelnemen zoals elke ander teamlid van de groep en zijn stem weegt evenveel door als dat van iemand anders. Dit kan overkomen als een zware tol die men betaalt (hij zou kunnen vrezen dat hij de controle zou verliezen) maar dit verhoogt de motivatie van de deelnemers en het in de praktijk omzetten aanzienlijk.
Facilitatie gebeurt op alle niveaus binnen het bedrijf, hoewel dit dikwijls wordt ingezet voor vragen die zich richten naar de zin van een activiteit van het team of het bedrijf en voor strategische keuzes, biedt het eveneens de kans om de zaken vanuit een ander perspectief te zien!

gepost op 08-02-2013

Reageer

Verplicht

Verplicht (wordt niet getoond)

Optioneel

Verstuur

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek