PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Het zelfmotief – wat is dat voor een beest?

Een motief is wat ons in beweging zet om aan een behoefte te voldoen. Dit gebeurt grotendeels buiten ons bewustzijn om. Voor de aansturing van ons gedrag naar andere mensen zijn twee motieven van groot belang: het zelfmotief (agency) en het verbondenheidsmotief (communion). Ze resulteren in een mix van gedragingen die we allemaal herkennen bij onszelf en bij anderen in het dagelijks interpersoonlijk verkeer.

Vandaag gaan we dieper in op het zelfmotief

Iedereen is gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen, op te komen voor zichzelf, een eigen woning of andere bezittingen te verwerven, goed te staan met anderen, een partner voor het leven te vinden…, Dit zijn allemaal aspecten (of submotieven) van het zelfmotief.  Je zou het kunnen omschrijven als een motief dat ervoor zorgt voor zichzelf en het eigen overleven te zorgen.

 

 

 

 

 

Het zelfmotief of agency wordt op de verticale as van het circumplex weergegeven. Het leidt tot gedrag dat varieert van afhankelijk passief (onderaan) over luisterend en gelijkwaardig (midden) naar zelfzeker tot zeer arrogant en zelfzuchtig (boven).

Het zelfmotief legt de nadruk op het zelf als een onderscheiden eenheid. Het slaat op de behoefte  die we voelen om dingen te beheersen, controle te hebben over onszelf, maar ook over andere mensen, de omgeving en gebeurtenissen. Het zelfmotief omvat ook de meer instrumentele zelfmotieven of drijfveren. Met instrumenteel bedoelen wetenschappers dat men een gevolg nastreeft dat materialistisch of tastbaar van aard is. Voorbeelden hiervan zijn het vergaren van rijkdom en geld, het najagen van zichtbare statussymbolen, het nastreven van een aantrekkelijk imago, macht kunnen uitoefenen over anderen (met name persoonlijke macht), beroemd worden enz. Mannen worden meer als agentic gezien dan vrouwen, waarmee bedoeld wordt dat mannen meer assertief, onafhankelijk, rationeel en besluitvaardig zouden zijn. De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust.

Het zelfmotief wordt als het ware gestuurd door de verschillende behoeften waaraan iemand wenst te voldoen. Dit zijn onder andere (1) de behoefte om zich competent te voelen, (2) de behoefte om zich autonoom te voelen.

Het zelfmotief maakt niet alleen dat we streven naar de ietwat wollige concepten zelfontplooiing en zelfrealisatie, maar ook naar status en macht binnen een groep (of meerdere groepen). Het is ook hoogstwaarschijnlijk dat het motief helpt onze zekerheid te vergroten. Wie immers een bepaalde (maatschappelijke) status heeft verworven, bv. in een leidinggevende positie, heeft materieel of economisch meer zekerheid dan mensen die zich lager in de hiërarchie bevinden.

Het is wel typisch mannelijk om (agressief) naar status te streven. Diegenen die hoge posities hebben, verhogen hun kansen op voortplanting en lopen in tijden van oorlog ook minder risico om het leven te laten dan de soldaten aan de frontlinie… Jongetjes gebruiken hun verbale vaardigheden ook veel meer om zichzelf op de voorgrond te plaatsen, terwijl meisjes deze gebruiken om samen te werken.
Vrouwen verkiezen meer sociale dominantie, door bv. actief te zijn in diverse groepen.

Het zelfmotief is op zich ook gezond of op z’n minst toch de niet-instrumentele kant ervan: een positief zelfbeeld bijv. behoedt ons van ziektes zoals depressie of minderwaardigheidscomplexen. De neiging tot een licht overdreven zelfbeeld of het zelfvermeerderingsprincipe (self-enhancement) zorgt dus voor psychisch welbevinden. Een aantal populaire (maar daarom nog geen verstandige) praktijken in het bedrijfsleven hebben duidelijk last van dit fenomeen. Het licht overdreven zelfbeeld verklaart bijv. op een adequate manier de chronische problemen waarmee de jaarlijkse evaluatierondes gepaard gaan. Herhaald onderzoek wees immers uit dat meer dan 80% van de mensen zich tot de top van de 20% beste presteerders rekenen. Zeker met een systeem zoals gedwongen verdeling van de scores en de nadruk op verbeterpunten, kan dit niet anders dan tot problemen leiden.

Wil je dit nog eens uitgebreid nalezen?
Rond Leiderschap hoofdstuk 3 – geschreven door Patrick Vermeren – uitgegeven bij Academia Press

gepost op 02-10-2012

Reageer

Verplicht

Verplicht (wordt niet getoond)

Optioneel

Verstuur

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek