PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Masterclass Group Facilitation

Faciliteren is het begeleiden van groepen van mensen die samen werken aan een doelstelling op een zodanige manier dat het proces efficiënt en effectief verloopt. Dit kan zowel slaan op participatieve vergaderingen, workshops als projectteams begeleiden.

Inleiding

Veel systemen ter verbetering van de kwaliteit of de prestaties zoals BPR, OD, Six Sigma® … leveren veel vaker niet dan wel de gewenste of beloofde resultaten op. Quasi steeds is het probleem dat de bevindingen en ingrepen van een kleine projectgroep op heel veel weerstand stuiten en vaak onverkoopbaar blijken aan de betrokken werknemers. Er werd niet gewerkt aan het draagvlak. Wij mensen hebben nu ook éénmaal een emotionele kant en die is véél sterker dan onze rationele kant. Dat je een “black belt” bent in analyses en berekenen, zal je niet verder helpen indien je niet kan omgaan met de dynamiek van groepen, met de diverse fases van weerstand bij een verandering enz. Door dit samen met een groep te doen raak je wel verder. General Electric had dit al begrepen in begin van de jaren ’80 en combineert nog steeds Six Sigma met Work-Out® waarbij werkgroepen advies kunnen geven en de baas het advies al of niet kan aanvaarden. Ze hebben dan ook beleidsmatig voor “faciliteren” gekozen en daardoor hebben zij diverse interne facilitatoren. Eén reden waarom bedrijfsleiders en managers steeds meer hun toevlucht zoeken bij (interne/externe) expert facilitatoren is dat zij erkennen dat veranderingsprocessen kunnen mislukken. Men wil dikwijls veranderingen van bovenaf opleggen (“change push”) in de wanhoop/illusie daarmee sneller een verandering te zullen bewerkstelligen. Nochtans zijn er bedrijven die (sommigen al jaren!) succesvol “delayering”, “cost-cutting” en reorganisaties hebben doorgevoerd en daarin grote groepen van medewerkers hebben betrokken. Een andere reden om deel te nemen als leidinggevende of als begeleider van leidinggevenden is dat iedereen weet (en onderzoek aantoont) dat participatie de beste resultaten oplevert, maar men niet weet hoe men dat in groep moet doen. Managers starten met de beste bedoelingen overlegvergaderingen op maar zij én deelnemers raken gefrustreerd door het oeverloze gepraat zonder concrete afspraken en uitvoering. Managers stellen dan maar dat “participatie niet werkt in de praktijk” – terwijl de oplossing eenvoudig is: met de gepaste structuur en dankzij gebruik te maken van goede tools en technieken is participatie best haalbaar!

Voor wie is deze training bedoeld?

Alle mensen die groepen van mensen dienen te begeleiden in workshops of projectteams m.b.t. verbetermanagement, change enz. of iedereen die gewoon participatief met groepen en teams wil werken. Typische beroepsgroepen zijn: interne consultants * vaardigheidstrainers * hrm-medewerkers * hrd-medewerkers * organisational developmentmedewerkers * begeleiders in the field (vb. verkoop begeleiders) * change managers * projectleiders van tijdelijke teams * leidinggevenden die hun participatieve manier van werken met groepen wensen te verbeteren.

Wat mag je als resultaat van de training verwachten?

Na deze vorming moeten de deelnemers een duidelijk zicht hebben

 • op hun eigen communicatiestijl en hoe deze aan te passen waar nodig
 • hoe ze zich moeten voorbereiden (intake, praktische aspecten, selectie van deelnemers..)
 • hoe ze het groepsproces kunnen sturen en bijsturen waar nodig
 • wat de kracht is van het belang van samenwerken en consensus bereiken
 • hoe de juiste procedures en tools te gebruiken
 • hoe ze met ‘moeilijke’ deelnemers en moeilijke situaties kunnen omgaan
 • hoe ze eenvoudige tot meer gecompliceerde tools & technieken kunnen inzetten om groepen tot echte besluitvoering en uitvoering te brengen

Wie de training succesvol doorloopt krijgt een accreditatie tot expert-facilitator.

Het basisconcept : DIPIT

Efficiënt groepswerk betekent dat je als voorzitter of facilitator rekening dient te houden met elk van de volgende aspecten:

 • Dynamiek: Wat zijn de fases in groepsprocessen? Hoe zorg je voor goede diepgaande discussies en vermijd je conflicten, machtsspelletjes of territoriumgevechten?
 • Interacties: Hoe regel je het “communicatieverkeer” tussen de deelnemers aan de vergadering of workshop, zodanig dat er inhoudelijk kwalitatief gediscussieerd wordt?
 • Procedures: Welke agenda ga ik aanhouden en welk stappenplan volg ik daarbij?
 • Inhoud: Kom ik als facilitator tussen in de inhoud?
 • Tools & technieken: Welke methodes en technieken kunnen mij daarbij helpen?

Duurtijd

De opleiding bedraagt in zijn geheel 6 dagen, met name 3 x 2 dagen gespreid over een periode van 2 maanden. De deelnemers krijgen tussentijdse huiswerkopdrachten tijdens deze periode.

Pedagogische aanpak

Er wordt gewerkt met 360° instrumenten, met praktische denkmodellen (wetenschappelijk onderbouwd; afkomstig uit academische middens en dus ook vrij toegankelijk), met praktijkvoorbeelden en rollenspelen. Concreet mag u zich verwachten aan een mix van theorie over psychologische aspecten (individu en groep), tools en technieken, praktische demonstraties door de trainer(s), rollenspelen met videofeedback enz. De training is zo opgezet dat op dag 1 van elke tweedaagse theorie met praktische voorbeelden wordt gedeeld, en op dag 2 wordt de ganse tijd geoefend (inclusief feedback). De training wordt opgebouwd van gemakkelijk (basis) naar moeilijk (omgaan met moeilijke situaties, conflicten…). Op de laatste dag behandelt de groep een échte business-case, waarbij iedere deelnemer afwisselend een onderdeel van het groepswerk faciliteert. Deze oefening dient als accreditatie-oefening; accreditatie kan enkel verleend worden indien u de training volledig doorloopt.

Inhoudsonderdelen van het naslagwerk

(Deze inhoudsonderdelen worden niet chronologisch over de 6 dagen gespreid!)

Deel 1: Inleiding Trefwoordenlijst, definitie van faciliteren, waarom faciliteren, soorten vergaderingen, dipit, praktische rollen en gewenste complementariteit qua sociale interactiestijl (Big Five).
Deel 2: De emotionele intelligentie van de facilitator Basispsychologie: hersenwerking in een notendop, referentiekader, emotionele intelligentie, psychologische dynamiek, communicatie en interactiestijlen.
Deel 3: Het verloop van het facilitatieproces Verkennend gesprek, contractgesprek, voorbereiding, workshops zelf, debriefing.
Deel 4: Preventiemaatregelen CORPI (Toelichten van context, objectief, rollen, procedure, interactie), het logisch en sequentieel structureren van het project/de workshop, de keuze uit de juiste tools en technieken.
Deel 5: Curatieve maatregelen: omgaan met houdingen Vragen en tegenwerpingen, omgaan met rode woorden, veilig inspelen op lichaamstaal, omgaan met moeilijke situaties en mensen; veeleisende opdrachtgevers, monopolisten, passievelingen, manipulatie, conflicten…
Deel 6: Tools en technieken Observatievaardigheden, analysetechnieken (o.a. Ishikawa fishbone, riskmapping), diverse brainstormtechnieken (o.a. brain writing, mindmapping, brainstorm), besluitvormingstechnieken (o.a. cost/Benefit, consensusmethode, full ranking), acties analyseren en plannen (o.a. actieplan, communicatieplan, implementatieplan).
Deel 7: Bijlagen Nuttige teksten, handige checklists, testresultaten, literatuurlijst.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemers verbinden zich ertoe de voorbereidende en tussentijdse opdrachten naar afspraak uit te voeren en zich voor de volledige duur van alle sessies vrij te maken. Zij moeten bereid zijn hun eigen situatie (gedragingen, gevoelens en uitgangspunten) te analyseren en open te staan voor feedback. Zij dienen ook bereid te zijn actief deel te nemen aan een ervaringsgericht leerproces en tot het inoefenen van nieuw gekozen gedrag.

Trainer

Patrick Vermeren is een expert op het vlak van coachen van individuen en groepen én faciliteren. Onder meer voor Electrabel verzorgt hij permanente trajecten in het opleiden van facilitatoren. Hij faciliteert regelmatig workshops op directieniveau (Electrabel, Eandis, De Post, …).

Praktisch

Prijs
Deze bedraagt 2.490 euro exclusief BTW voor de 6 dagen, inclusief naslagwerk, praktische fiches en checklists, gebruikslicentie voor de modellen en slides (ook tijdens uw interventies achteraf). Kosten voor zaal, maaltijden en dranken aan tafel en tijdens het seminarie bedragen 275 euro exclusief BTW voor de 6 dagen en worden rechtstreeks door het conferentieoord aan uw organisatie gefactureerd. DEELNAME en BETALING Een ondertekend aanmeldingsformulier dient ons te bereiken. De ingeschreven deelnemers ontvangen begin mei een voorschotfactuur ten belope van 50% van de totale deelnemingsprijs. Na de laatste trainingsdag ontvangt u opnieuw een factuur ten bedrage van 50%. Ingeval wij de training onverhoopt (overmacht, plotse annulaties…) toch niet kunnen laten doorgaan, ontvangt u een creditnota en storten wij u de betaalde voorschotten onmiddellijk integraal terug.

Data en locatie
Deze training wordt zowel in-company als in open training aangeboden (mits voldoende inschrijvingen). De data worden samen met de deelnemers bepaald, gelieve met ons contact op te nemen.
De training vindt plaats in de kantoren van PerCo, Kleine Meylstraat 4C te Kontich. Gratis pakring.

Inlichtingen
Voor bijkomende inlichtingen of om in te schrijven contacteer je ons secretariaat op het nummer 03/235.02.92 of via info@perco.be.

Annulatie 
Alleen als we op een betrouwbare inschrijving kunnen rekenen, kunnen we kwaliteit leveren en een goede planning maken met zekerheid voor alle deelnemers. Daarom hanteren wij de volgende annulatieregeling: bij annulatie nadat u hebt ingeschreven is een vergoeding van 50% van de inschrijvingsprijs verschuldigd. Vanaf 40 werkdagen vóór de start van het programma blijft de volledige som verschuldigd. U kan ook iemand laten vervangen door een deelnemer met gelijkaardig opleidingsniveau en verantwoordelijkheden.

Wij kunnen een inschrijving weigeren wanneer wij oordelen dat de doelstellingen van de inschrijvende organisatie of het inschrijvende bedrijf niet in overeenstemming zijn met de waarden waar PerCo voor staat. Zie hiervoor onze waardenpagina – klik hier.

Klik hier om de folder te downloaden.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek