PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Aanbod Facilitatie

Missie – Kernwaarden – Visie – Strategie

Missie (Waarom bestaan we?)

Een beknopte verklaring (tekst) over de identiteit van een organisatie, de reden waarom ze bestaat. Het gaat hier dus over de essentie, het primaire doel waarop haar activiteiten zijn gericht. De missie blijft dus in de tijd een vrij stabiel gegeven, dat enkel wijzigt bij grote veranderingen.

Kernwaarden (Waar geloven we in?)

Verklaring van de waarden die de organisatie wil uitdragen, waarden die als leidraad fungeren voor de werkzaamheden van de medewerkers.

Visie (Waar willen we naartoe?)

Een beknopte verklaring (tekst) over het toekomstbeeld van de organisatie op middellange tot lange termijn (3 tot 5 à 10 jaar). Het gaat hier over de ‘gedroomde positie’, de visie moet duidelijk maken hoe de organisatie intern en door de buitenwereld wil worden gezien.

Criteria visietekst

  • Attractief
  • Zingevend
  • Ambitieus maar niet utopisch
  • Status quo overschrijdend
  • Gericht maar flexibel toekomstperspectief
  • Legt een link met de kernwaarden
  • Communiceerbaar

Strategie (Hoe we dit willen bereiken?)

Strategische beslissingen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen die op korte tot middellange termijn (1 tot 3 jaar) genomen moeten worden. In sommige sectoren (bijvoorbeeld infrastructuur of energiewinning) gelden langere termijnen.

Strategische pijlers

Belangrijkste pijlers om de visie en strategie te realiseren (bvb. kwaliteit, klantentevredenheid, prijsbeleid, resultaatgerichtheid, leiderschap, medewerkers ontwikkelen, innovatie…)

Andere mogelijke thema’s die in aanmerking komen om te faciliteren: (team)doelstellingen bepalen, teambuilding, problemen analyseren, oplossingen bedenken, beslissingen nemen, kwaliteit verbeteren, veranderingsprocessen, definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, actieplan opstellen, participatief prestatiemanagement (ProMES), diversifiëren …

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek