PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Thema’s studiedag De Lol is eraf (helaas) brandend actueel

Wie in complottheorieën gelooft, zou nog kunnen denken dat we de actualiteit naar onze hand zetten om de thema’s van onze studiedag De lol is eraf brandend actueel te maken. Wat mag je van onze externe topsprekers verwachten en waarom denken we dat het de moeite is om er donderdag bij te zijn? Hetgeen zich nu afspeelt, kan morgen ook onderwerp van discussie zijn in jouw organisatie…

De afgelopen week kon je er in de kranten niet naast kijken, als we mensen proberen te motiveren met geld en bonussen, lokken we blijkbaar pervers gedrag uit. Een greep uit de krantenkoppen: “Mismanagement doodsteek Dexia” “Na Wall Street maakt Amsterdam zich op voor de manifestatie Occupy“ “Grootschalig onderzoek naar graaicultuur politie”… Tijdens deze bewogen week hebben we  opnieuw moeten vaststellen dat bonussen risicovol en onethisch gedrag uitlokken. Het publiek lijkt dat gedrag stilaan niet langer te pikken…

Gelukkig hadden we Killian Wawoe, die een boek over bonussen schreef, al maanden geleden geboekt, want sinds de crisis bij Dexia staat zijn telefoon roodgloeiend. Wawoe, zelf ex-bankier, zegt al jaren dat het beloningssysteem bij de bank pervers en gevaarlijk is. Maar wij leken tot voor kort nog altijd niet overtuigd van dit gevaar. Waarom staat bijvoorbeeld het woord “burka” wel in de Nederlandse regeringsverklaring maar komt het woord “bank” er helemaal niet in voor? Voor Kilian is dit niet zo verbazingwekkend. Hij stelt dat een islamitisch gevaar voor vele mensen veel concreter is dan het risicogedrag van bankiers. Maar op enkele jaren tijd blijkt net dit risicogedrag van bankiers een reële bedreiging voor ons en het gevaar afwenden, gaat blijkbaar veel geld kosten.

De beweging Occupy is een eerste teken van publiek protest tegen dit gedrag. Afgelopen weekend kwamen in verschillende Europese steden duizenden mensen op straat die het Amerikaanse voorbeeld van protest volgen.

Natuurlijk beperkt dat graaigedrag zich niet enkel tot de bankensector. Zo kwam de Hasseltse Politie de afgelopen week in opspraak en wordt er momenteel onderzocht of er inderdaad massaal misbruik is geweest van een systeem van toelagen en onkostenvergoedingen. De wetenschap lijkt het nu ook ontdekt te hebben: overal waar mensen bonussen voor hun neus wordt gehouden, stijgt misschien de kwantiteit van het werk, maar niet de kwaliteit. Want door bonussen gaan mensen niet beter presteren.

Als we Kilian vragen wat hij voor ons in petto heeft, schrijft hij het volgende: “Doel van deze lezing is om HR professionals inzicht te geven in recente ontwikkelingen op het gebied van ‘prestatieverbetering en belonen’. Organisaties willen graag goed presterende en tevreden medewerkers. Variabele beloning blijkt echter niet of nauwelijks van invloed te zijn op beiden. Aan de hand van recent onderzoek wordt besproken waarom medewerkers meestal niet beter gaan presteren door een hoge bonus. Maar nog belangrijker, we gaan uitgebreid in op de vraag wat wél werkt.”

Iemand die ons zeker ook veel kan vertellen over de mogelijkheden om menselijk potentieel te benutten, is Max Wildschut, onze tweede externe spreker op de studiedag. Max is psycholoog en houdt zich vooral bezig met de studie van menselijk gedrag in organisaties. Hij benadert dit vanuit een biologisch standpunt: hoe heeft de evolutie onze hersenen in het verleden gevormd en welk effect heeft dit op ons gedrag vandaag. Dit biedt een pakkend en een uniek perspectief op de uitdagingen van het moderne management.

Max schreef het intrigerende boek Darwin voor Managers waarin hij uitlegt hoe we de productiviteit van de moderne kenniswerkers kunnen verhogen:

“In organisaties zijn processen zo efficiënt mogelijk ingericht. De mens past zich wel aan, hij is toch maakbaar? Het enige dat we moeten doen, is de werknemer op de juiste manier trainen en belonen. Dit idee van maakbaarheid heeft tot organisatievormen geleid die in veel opzichten lijken op de eerste dierentuinen: uiterst efficiënt, maar totaal vervreemdend. Het is ethisch gezien uiteraard een nobel streven om, in navolging van de moderne dierentuinen, een meer natuurlijke omgeving voor werknemers te creëren en organisaties daarmee menselijker te maken. Maar er is ook een praktische reden om dit te doen: het bevordert de productiviteit. De productiviteit van de moderne kenniswerkers is een van de belangrijkste uitdagingen voor moderne organisaties. Hoe betrokken, proactief en effectief kenniswerkers zijn, is bepalend voor succes. Om het beste uit mensen te halen, moeten omstandigheden gecreëerd worden waarin mensen dit ook echt kunnen en willen. Omstandigheden dus, waarin de diersoort homo sapiens het best tot zijn recht komt.”

In zijn lezing vertelt Max hoe de evolutionaire psychologie een antwoord kan bieden op deze uitdagingen.

Wilt u beide sprekers aan het werk zien? Inschrijven kan nog altijd via www.deloliseraf.be.

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek