PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

De teruggetrokken (en soms directieve) leider

Het leiderschapscircumplex bestaat uit 8 stijlen. Eén ervan is de teruggetrokken stijl, maar waaraan herkennen we de teruggetrokken leider? Is hij zich altijd bewust van zijn manier van doen en wat  zeggen zijn medewerkers ervan? En wat is de oplossing?  Aan de hand van het praktijkgeval van Theo, worden onze vragen beantwoord…

Theo (middenkader) geeft leiding aan een technisch ploeg – hij is technisch geschoold (ingenieur). Hij beschrijft zichzelf als iemand die zijn mensen heel veel vrijheid geeft en die, als het niet goed loopt, de mensen gaat helpen. Wanneer we doorvragen naar zijn gedrag blijkt dat hij, als het fout loopt, instructies geeft, uitlegt hoe hij het ziet en soms het werk overneemt. Allemaal met de beste bedoelingen.

De medewerkers interpreteren dit gedrag echter totaal anders, zo blijkt onder meer uit een 360°-vragenlijst waarbij we zijn leiderschapsstijl en zijn gedragsrepertoire in kaart brengen. Hij blijkt hoog te scoren op de directieve stijl, maar meer nog op de vermijdende en teruggetrokken stijl. Typisch is dat dergelijke leiders (volgens hun medewerkers) ofwel mensen aan hun lot overlaten (hands off) ofwel juist heel sturend worden met praktisch advies (hands on). Theo heeft dus een perceptieprobleem: zijn goede bedoelingen (mensen helpen) worden compleet anders geïnterpreteerd door zijn medewerkers. Ze zien hem als een teruggetrokken leider die alleen maar in actie schiet als het echt nodig is. En dan is hij blijkbaar zeer directief. Dit wordt bevestigd door de visuele weergave (circumplex) van zijn gedragsrepertoire: medewerkers zien hem noch als duidelijk en enthousiasmerend (inspirerend), noch als helpend (coachend). Hij is gelukkig ook niet autoritair en maakt zich blijkbaar nooit boos. Het globale beeld of de zin van hun taken ontbreekt echter duidelijk voor de medewerkers.

De oplossing voor Theo bestaat erin om eerst en vooral meer tijd vrij te maken voor zijn medewerkers. (Theo vluchtte tot nu toe immers in de technische crisissituaties.) Die tijd moet hij nemen om mensen meer te betrekken, te laten meedenken en waar mogelijk nu en dan te spreken over hun eigen ambities en ontwikkeling (coachend). Theo krijgt ook het advies om regelmatig eens bij zijn mensen binnen te lopen, niet om te controleren of om te corrigeren, maar om interesse te tonen (‘waar ben je mee bezig?’) en aan te moedigen (= bekrachtigen, bv. ‘Allez, ge zijt goe bezig.’) waar mogelijk. Als medewerkers bij hem komen, raden we hem ook aan niet meteen met oplossingen te komen, maar ze aan te zetten tot zelf denken zodat ze zich meer betrokken voelen. Uiteraard mag Theo zelf zijn mening blijven geven: ‘Laat het ons samen eens bekijken hé? …/… Hoe zie jij het zelf? Wat stel jij voor?…/… Je zou ook xxx kunnen doen, wat vind je? …/… OK prima voor mij’.

Doet deze beschrijving jou aan iemand denken of herken je jezelf hierin? Deze stijl is een vorm van passief leiderschap, geen productief gedrag dus! Een stijl die je in normale omstandigheden dus best niet bewust gaat inzetten.

(Rond Leiderschap p. 231 – geschreven door Patrick Vermeren – uitgegeven bij Academia Press)

gepost op 28-03-2012

Reageer

Verplicht

Verplicht (wordt niet getoond)

Optioneel

Verstuur

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek