PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

E-coaching Assertiviteit

Een gezonde mate van assertiviteit als basiscompetentie voor iedere medewerker!

Op een duidelijke en constructieve manier voor je mening opkomen is een basiscompetentie voor alle medewerkers. Een gezonde mate van assertiviteit kan er niet alleen voor zorgen dat mensen goed in hun vel zitten en betere prestaties leveren maar ook dat ze positieve relaties met collega’s opbouwen en meer tevreden zijn op het werk.

Waarom e-coaching als alternatief op klassikale training of face-to-face coaching?

 1. HET WERKT
  CGT behandelingen via internet waarbij er een actieve uitwisseling bestaat tussen coach en coachee zijn bewezen effectief. We combineren met andere woorden een bewezen inhoudelijke aanpak met een bewezen werkvorm.
 2. MEER INZICHT
  Deelnemers krijgen relevante informatie aangeboden via professioneel ontwikkelde animatiefilmpjes en luisterfragmenten. Deze informatie geeft hen een inzicht in de oorzaken van een gebrek aan assertiviteit, de mogelijke oplossingen ervoor én motiveert hen om aan de slag te gaan. De filmpjes vatten de kennis samen en de deelnemers kunnen ze meermaals bekijken of de teksten van de filmpjes apart downloaden om de inhoud te herlezen.
 3. STAPSGEWIJZE ONDERSTEUNING
  Deelnemers worden met ondersteuning van de coach actief aan het werk gezet om stap voor stap hun assertiviteit te vergroten. Dit is het belangrijkste onderdeel: het opstellen van het geleidelijke stappenplan (assertiviteitsladder) en uiteraard ook de eigenlijke geleidelijke blootstelling (exposure).
 4. EIGEN TEMPO
  Deelnemers bepalen zelf wanneer ze opstarten, op welk tempo ze de modules afwerken en hoe ze aan de slag gaan: tijdens de werkuren of juist nadien, op het werk of thuis, op een pc of tablet, snel of op een rustiger tempo, enz. Het is echter wel belangrijk om niet toe te geven aan uitstelgedrag, wat in feite een vluchtreflex is die veroorzaakt kan worden door sociale angst. De coach zal de deelnemer daarom toch actief opvolgen en stimuleren om toch modules af te werken. Wanneer de deelnemer de opdrachten meermaals niet binnen een redelijke termijn uitvoert en een gevolg geeft aan de verzoeken van de coach, brengen wij HR op de hoogte. Een traject dat wordt afgebroken wordt niet terugbetaald. De gehele som is te betalen.
 5. BETAALBAAR
  Met deze e-coaching formule bieden we een effectief alternatief aan dat betaalbaar is en daardoor binnen het bereik ligt van iedere medewerker.

>> lees hier wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende programma’s rond Assertiviteit

Iedereen assertief

Omdat assertiviteit iedereen ten goede komt, richt het e-coaching programma zich ten eerste tot alle mensen die hiermee regelmatig wat problemen ervaren. Als mensen één of meerdere van de onderstaande signalen bij zichzelf herkennen, kan het nuttig zijn om de details van het programma meer in detail te bekijken want het kan hen een oplossing bieden voor heel wat vervelende situaties.

Schermafbeelding 2016-04-18 om 10.20.23

Het programma ondersteunt ten tweede ook mensen die zich gemiddeld of zelfs bovengemiddeld assertief voelen en gedragen, maar die zich toch willen versterken in heel specifieke situaties. Zoals bijvoorbeeld projectmedewerkers die hiërarchisch hoger geplaatsten moeten beïnvloeden, commerciële medewerkers die willen leren omgaan met agressieve klanten, leiders die hun behoefte aan controle willen leren loslaten of experten die gelijk hebben en willen krijgen.

Kunnen, willen of durven?

Je assertief gedragen is een samenspel tussen kunnen, willen en durven. Het ontbreken van één van deze drie kan mensen remmen in hun assertiviteit. Te vaak wordt verondersteld dat assertiviteit een vaardigheid (kunnen) is die men kan ontwikkelen door het volgen van een vaardigheidstraining. Dit idee klopt vaak niet want de belangrijkste oorzaak die mensen remt in hun assertiviteit is een vorm van sociale angst – het niet durven – eventueel versterkt door zelf meer introvert te zijn. Het voelen van “sociale remming” overkomt velen en de oplossing bestaat uit het overwinnen van deze remming (en niet het voorkomen ervan). Een belangrijke voorwaarde is dat mensen wel bereid moeten zijn om te willen groeien in assertiviteit. Mensen durven assertiviteit soms associëren met dominantie of overmatige vlotheid die ze niet bij zichzelf vinden passen. Voor hen is het belangrijk om de voordelen van “assertiviteit” goed te kaderen binnen de context en een invulling te geven waarmee ze zich wél willen identificeren.

Ook mensen die zich al gemiddeld of bovengemiddeld assertief voelen durven hun vaardigheden die ze in het algemeen wel hebben, soms niet inzetten. Dit hoeft niet gepaard te gaan met bewuste waarneming van gevoelens van angst maar eerder met gedachten die negatieve gevolgen ‘projecteren’ (bv. ‘Hij zal het niet appreciëren als ik niet akkoord ga’).

De aanpak om assertiever te worden!

Het traject om assertiviteit te verhogen bestaat uit 3 delen: een voor-, hoofd-, en natraject.

In deze visuele weergave kan je meer details per onderdeel terugvinden.

Schermafbeelding 2016-04-18 om 10.18.08

E-coaching assertiviteit bij PerCo – videofragmenten from Patrick Vermeren on Vimeo.

 

E-coaching Praktisch

Wat is de kostprijs van een e-coaching traject?

Een e-coaching traject kost € 910* per deelnemer.

Prijsvergelijking

>> Klassikale training: € 910*/deelnemer (4 dagen – 8 deelnemers: € 6952*/ groep – excl. materiaal).
>> Individuele coaching: € 3624,32*/deelnemer (4 sessies van 3u – excl. materiaalkosten).

 *Prijzen excl. BTW. 

Wat is de duurtijd van een e-coaching traject?


Het duurt ongeveer 3 tot 6 maanden om de e-coaching af te werken. Deze tijd is nodig om deelnemers voldoende te informeren, te laten experimenteren en voor te bereiden op de toekomst. Ze doorlopen deze periode samen een coach die hen ondersteunt en bijstuurt wanneer nodig. Na het afronden van het programma kunnen deelnemers nog tot 1 jaar na de opstartdatum de documentatie (film, audio, tekst) raadplegen. Het overleg met de coach wordt beëindigd na het afronden van het traject.

Hoe verloopt het e-coaching traject?


Het traject verloopt volledig via een online leerplatform. Na inschrijving ontvangt een deelnemer een bevestigingsmail van PerCo waarin de inhoud, de duurtijd en de praktische richtlijnen toegelicht wordt van de e-coaching. Een deelnemer weet zo perfect wat hij/zij kan verwachten van het traject. Nadien wordt er een automatische e-mail verstuurd via het leerplatform met de persoonlijke logingegevens waarna de deelnemer meteen aan de slag kan (zie hierboven voor een overzicht van de modules). Na het afronden van het programma kunnen deelnemers nog tot 1 jaar na de opstartdatum de documentatie raadplegen en de alarmknop gebruiken om in noodgevallen met PerCo contact op te nemen.

Meer details en informatie vindt u in de folder

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek