PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

PerCo presents… dé CLS360 2.0

 

Wij stellen vol trots en met veel plezier aan u voor:

 1. de CLS360 2.0
 2. de internationale website www.CLS360.com.

CLS360 Logo kopie


Hoezo 2.0? Wat is nieuw?

Het voorgaande CLS360 feedback rapport is vervangen door een nieuwe en nog professionelere uitgave. De opmaak is aantrekkelijker en het rapport is nog beter gestructureerd.

De belangrijkste aspecten van het nieuwe CLS360 feedback rapport zijn:

 • Heldere introductie van het begrip leiderschap, de leiderschapsstijlen en het circumplex
 • Duidelijke instructies over hoe de eigen resultaten dienen geïnterpreteerd te worden
 • Eenvoudiger en eenduidiger gebruik van de verkeerslichten als metafoor om individuele resultaten te vergelijken met de normgroep
 • Introductie van nieuwe normgroepen (2014) voor België en Nederland
 • Beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten
 • Introductie van de weergave van de normscores op de circumplexen – dit vergemakkelijkt het vergelijken van de (eigen) scores met de scores van de normgroep.

>> bekijk hier een voorbeeld van het vernieuwde CLS360 rapport

Het nieuwe online testplatform werd opgebouwd met het oog op gebruiksvriendelijkheid om deelnemers en respondenten op een vlotte manier de CLS360 te laten afleggen. Daarbij zijn de introductieteksten to-the-point, is het platform technisch eenvoudig samengesteld en wordt er ook op een transparante en snelle manier ondersteuning aangeboden bij (technische) problemen.

Het vertrouwen in de CLS360 groeit!

We zijn intussen meer dan 8 jaar na de introductie van de CLS360 en het vertrouwen in het leiderschapscircumplex en de CLS360 blijft groeien. Dit onder meer dankzij:

 • Leidinggevenden die ons vele positieve reacties gaven bij het doorlopen van een 360° bevraging,
 • Directies en HR-afdelingen die dankzij de CLS360-groepsrapporten de nodige handvaten aangereikt kregen om leiderschap verder te ontwikkelen in hun teams en de organisatie,
 • Organisaties die, na het werken met de CLS360, leiderschap en het belang ervan voor een organisatie terecht hoger op de prioriteitenlijst hebben gezet,
 • Partners die mee geloven in de meerwaarde van het instrument en zichzelf en/of hun medewerkers certificeren in het gebruik van de CLS360. Ook zij promoten het leiderschapscircumplex en de CLS360 bij hun klanten.

Naast de groei van de CLS360 op de Belgische en Nederlandse markt, is het instrument reeds 2 jaren actief op de Australische markt met een eigen Australische normgroep. We krijgen ook met regelmaat belangstelling van over de hele wereld om het instrument in te zetten voor wetenschappelijk onderzoek en om het elders te commercialiseren. We zijn dus heel benieuwd welke stappen de CLS360 in de toekomst nog gaat zetten.

Ontdek de CLS360 2.0 op de gloednieuwe website: www.cls360.com

 

gepost op 11-06-2015

Reageer

Verplicht

Verplicht (wordt niet getoond)

Optioneel

Verstuur

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek