PerCo is een Human Resources dienstverlener. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies, kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Contact Aanbod

Prosociale en leerdoelstellingen leveren een diepe voldoening op. Zij hebben betrekking op de behoefte tot verbondenheid en zelfontwikkeling.

Wat levert jou voldoening op? Neem even de tijd om hierover na te denken. Het is een vraag waar ook een aantal wetenschappers zich over gebogen hebben. Ze kwamen tot de volgende conclusie…

Doelstellingen nastreven die zelfontwikkeling beogen, zich verbonden laten voelen met anderen (in een groep) of een bijdrage leveren aan een gemeenschap, schenken mensen de diepste voldoening. Ze worden gerekend tot de intrinsieke doelstellingen. Leerdoelstellingen (sturen naar een ‘learning goal orientation’) werken beter dan prestatiedoelstellingen (sturen naar ‘performance proving goal orientation’) en sluiten het meest aan bij de behoefte om zich competent te voelen omdat daarin nieuwsgierigheid, ontdekken, leren en (je vak)  beheersen centraal staan. Intrinsieke doelen die de behoefte aan verbondenheid trachten te bevredigen, worden altruïstische of prosociale doelen genoemd en intrinsieke doelen die de behoefte tot zelfontwikkeling proberen te voldoen staan bekend als leerdoelen.
Extrinsieke doelstellingen streven materialisme, uiterlijke schijn en bekendheid na (instrumentele zelfmotieven genoemd), maar verbeteren de kwaliteit van het leven vaak niet maar kunnen integendeel het welbevinden verminderen, zelfs indien men deze doelstellingen behaalt (Kasser, 2002; Ryan et al, 1999, Vansteenkiste et al, 2004)! Ze worden ook instrumentele doelstellingen genoemd, omdat ze draaien rond ‘extrinsieke’ zaken zoals schone schijn en impressiemanagement. Ze worden ‘instrumenteel’ gebruikt om zelfwaarde te verwerven. Het behalen van deze doelstellingen levert slechts een vluchtige en oppervlakkige voldoening op.

Wie meer wil lezen, vindt deze tekst terug in Rond Leiderschap (geschreven door Patrick Vermeren, uitgegeven bij Academia Press) op pag. 355.

gepost op 08-02-2013

Reageer

Verplicht

Verplicht (wordt niet getoond)

Optioneel

Verstuur

Laatste Blog Posts

Volg PerCo

// Gegarandeerd altijd met een sterke inhoud. Schrijf u nu in! //

Verstuur
Contacteer ons

+32 (0)3 235 02 92
info@perco.be
Kleine Meylstraat 4C
B – 2550 Kontich

Over PerCo

PerCo is een dienstverlener inzake Human Resources. Tot onze activiteiten behoren beleidsadvies kwaliteitsvolle opleidings- en coachingstrajecten (zowel aan individuen als groepen) en het faciliteren van werkgroepen en workshops.

Zoek

Zoek